callme
+7 (700 303 11 11)

займ на карту 24 часа

Шешендік өнер негіздері

Шешендік ?нер негіздері

Адамны? ?з-?зімен ж?мыс істеп, т?рлі жатты?улар ар?ылы шешендік ?нерін дамыту. К?п алдында с?з с?йлеудегі сенімділікті арттырып, бойда?ы ?ор?ынышты же?у. Ж?ртшылы??а айтар с?зді ма?сатты, жоспарлы т?рде саптап, олар?а т?сінікті тілде жеткізе алу.Жиналыс, семинар, конференцияларда ойды емін-еркін жеткізіп, д?рыс с?з саптауды ?йрену.

Тренинг кімдерге арнал?ан:

  • К?пшілік алдында пікірін ??ыны?ты жеткізгісі келетіндерге;
  • Т?рлі т?сілдерді пайдаланып, к?ркем с?йлеуді игеремін деушілерге;
  • ?обалжудан арылып, сеніммен с?йлеуді? сырларын білсем дегендерге.

Шешендік ?нер негіздері

Н?тижесі:

  • Алды?ызда?ыларды аузы?ыз?а ?аратасыз;
  • Ойды еркін жеткізуді ?йренесіз;
  • Ма?сатты с?йлеуге да?дыланасыз.

2

Тренинг жа?а белестерді ба?ындыруды? заманауи т?сілі
training

БАС?А ТРЕНИНГТЕР